Skip to content Skip to footer

MỘT DỰ ÁN?

Bạn muốn xây dựng một tòa nhà, nhận thông tin về các chương trình bất động sản của chúng tôi, bán một khu đất hay thậm chí phát triển dự án, hãy cùng khám phá các chương trình của chúng tôi?

Liên hệ với chúng tôi

HÃY MÔ TẢ DỰ ÁN CỦA BẠN VÀ NHÂN SỰ CỦA CHÚNG TÔI SẼ LIÊN HỆ VỚI BẠN.

"*" indicates required fields

Tuyển dụng : đối với các hồ sơ ứng tuyển hoặc các câu hỏi của bạn, chúng tôi cảm ơn bạn tham khảo thêm trong mục Khu vực ứng tuyển của chúng tôi.

Bằng cách xác thực biểu mẫu này, bạn đồng ý để dữ liệu của bạn được thu thập bởi Idec Group Asia Vietnam hoặc bất kỳ công ty con nào khác của Groupe Idec, để xử lý yêu cầu của bạn và cho các mục đích tìm kiếm thương mại.

*Các được đánh dấu hoa thị ở trên là bắt buộc để chúng tôi có thể đáp ứng yêu cầu của bạn.

Nếu bạn không muốn được liên hệ với mục đích thương mại, vui lòng nhấp vào liên kết sau : hủy đăng ký. Bạn có quyền truy cập, phản đối, di chuyển, xóa, giới hạn và kiểm soát sau khi qua đời. Bạn cũng có thể đăng ký miễn phí vào danh sách phản đối việc xâm nhập qua điện thoại. Để tìm hiểu thêm về việc xử lý dữ liệu và quyền của bạn, hãy xem chính sách bảo vệ dữ liệu của chúng tôi.

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Nếu bạn không muốn được liên hệ với mục đích thương mại, vui lòng nhấp vào liên kết sau : hủy đăng ký. Bạn có quyền truy cập, phản đối, di chuyển, xóa, giới hạn và kiểm soát sau khi qua đời. Bạn cũng có thể đăng ký miễn phí vào danh sách phản đối việc xâm nhập qua điện thoại. Để tìm hiểu thêm về việc xử lý dữ liệu và quyền của bạn, hãy xem chính sách bảo vệ dữ liệu của chúng tôi.

IDEC GROUP ASIA VIỆT NAM

E-mail :
contact.vn@groupeidec.com

Điện thoại:
+84 28 3535 1542 

Địa chỉ:
Tòa nhà TMG 157 Pasteur,
Phường 6, Quận 3,
Thành phố Hồ Chí Minh
VIỆT NAM